آرشیو اخبار

جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی بعنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران منصوب شد.

جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی بعنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران منصوب شد.

  آئین تکریم و معارفه ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران، برگزار شد. در این مراسم جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی استان مازندران منصوب و از آقای دکتر رضا لحمیان تقدیر شده است. این مراسم با حضور جناب آقای دکتر اخباری ریاست عالیه دانشگاه و رؤسای مراکز علمی ـ کاربردی و برخی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ادامه مطلب