ریاست

 

ناصر جعفری

با نام خدا

 

 ​                                                                                                                         

مرتبه علمی:

دانشیار گروه زیست شناسی پایه 25

تحصیلات :

کارشناسی:  زیست شناسی علوم گیاهی
کارشناسی ارشد: علوم محیط زیست
دکتری:  اکولوژی محیط زیست

سوابق کاری:

 • عضو هیئت علمی و دانشیار پایه 25 گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی:

 • رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران از بهمن 95 تاکنون
 • عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مازندران
 • رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران (سال 92 تا 94)
 • عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان مازندران
 • مدیر کل امور آموزشی دانشگاه مازندران (سال 88 تا 94)
 • عضو کمیسیون موارد خاص استانی دانشگاه مازندران
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران (سال 84 تا 88)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه مازندران (سال 84 تا 88)
 • مدیر خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( سال 72 تا 75)
 • رئیس اداره آموزش دانشکده علوم پایه از سال (75 تا 80)
 • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه مازندران
 • عضو کارگروه تخصصی جذب زیست شناسی
 • عضو کارگروه تخصصی جذب دامپزشکی
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه مازندران
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران

سوابق علمی و پژوهشی:

انتشار 34  مقاله علمی پژوهشی (ISI) در مجلات بین المللی و 21 مقاله علمی پژوهشی و

ISC)) در مجلات داخلی

انتشار بیش از  55 مقاله در کنفرانس‌های بین المللی خارجی و داخلی

دروس تدریس شده

کارشناسی:
اکولوژی، اکولوژی گیاهی، اکولوژی عملی، اکوفیزیولوژی، جلبک شناسی، گیاهان آبزی، متون زیست شناسی، آزمایشگاه جلبک شناسی آمایش سرزمین، آلودگی محیط زیست،،اکولوژی دریا و دریاچه ها، آلودگی هوا..... 
کارشناسی ارشد: 
جلبک شناسی، اکوفیزیولوژی، بیولوژی و اکولوژی گیاهان ناخواسته، اکولوژی پیشرفته دریا، کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

 

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
تعداد بازدید:۱۱۸۹