كارگاههای آموزشی تابستان 1388

۰۸ تیر ۱۳۸۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۷۱۳ اخبار شیرپوینت
برنامه زمانبندی كارگاههای آموزشی تابستان 1388 واحد استانی مازندران اعلام شد
كارگاههای آموزشی تابستان 1388

بر اساس این برنامه زمانبندی كه از سوی معاونت آموزش و پژوهش واحد استانی دانشگاه جامع علمی – كاربردی مازندران اعلام گردیده است، كارگاههای روش تدریس، سیزدهم تیرماه با حضور دكتر صالحی عمران در مركز علمی – كاربردی خدمات ایمنی و  آتش نشانی آمل، كارگاه آموزشی پرتال، اتوماسیون و نرم افزار نماد شانزدهم تیرماه با حضور مهندس پوربشاش مدیر آمار و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی – كاربردی در مركز علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 آمل، كارگاه طرح كسب و كار بیست و هفتم تیر و سوم مرداد ماه با حضور مهندس خسروی رئیس مركز علمی – كاربردی سرای كیفیت اندیشان نوآور كیاكلا در دو مركز علمی – كاربردی خدمات ایمنی و  آتش نشانی آمل و هواشناسی ساری و كارگاه تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی – كاربردی ششم و هفتم مردادماه با حضور جمالزاده در مركز مهندسی دریایی محمودآباد برگزار می گردد.


نظر شما :