گزارش تیم ها و مشاركت مراكز مازندران در اولین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی

۳۰ تیر ۱۳۸۸ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۷۲۴ اخبار شیرپوینت
جداول تعداد شركت كنندگان رشته های ورزشی و میزان مشاركت مراكز
گزارش تیم ها و مشاركت مراكز مازندران در اولین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی

جدول شرکت کنندگان رشته های ورزشی در اولین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی

دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

ردیف

رشته ورزشی

اعلام آمادگی

تعداد نفرات

تعداد کل نفرات هر رشته

ورزشکار

مربی

سرپرست

1

فوتسال

-

-

-

-

-

2

والیبال

P

10

1

1

12

3

شنا

P

5

1

-

6

4

شطرنج

P

4

1

-

5

5

تنیس روی میز

P

4

1

-

5

6

کاراته

P

6

1

-

7

7

دو و میدانی

P

8

1

-

9

8

تکواندو

P

8

1

-

9

تعداد کل نفرات کاروان ورزشی استان

55 = 2 + 53

 

 

جدول مشارکت مراکز علمی ـ کاربردی در تیم های ورزشی شرکت کننده

در اولین المپیاد ورزشی دختران ـ تبریز مرداد   88

 

نام مرکز

کاراته

شنا

والیبال

تکواندو

شطرنج

سازه های سنگین

3

1

-

-

-

فرهنگ و هنر واحد (1) ساری

1

-

-

-

-

فرهنگ و هنر واحد (4) بابل

-

-

-

3

-

فرهنگ و هنر واحد (5) آمل

1

-

-

1

-

مهستان سبز شمال تنکابن

-

-

7

2

1

آتش نشانی آمل

1

-

-

-

-

کارآموزان چالوس

-

-

2

-

-

فرهنگ و هنر واحد (2) چالوس

-

1

-

-

-

 

 


نظر شما :