آمار نهایی توزیع دفترچه ثبت نام دوره های پودمانی شهریور ماه 88

۱۳ مهر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۷۴۲ اخبار شیرپوینت
آمار نهایی توزیع دفترچه ثبت نام دوره های پودمانی شهریور ماه 88
آمار نهایی توزیع دفترچه ثبت نام دوره های پودمانی شهریور ماه 88

ردیف

نام شهرستان

تعداد دفترچه

 دریافتی

مرجوعی

فروش

1           

گلوگاه

120

1

119

2           

بهشهر

1130

130

1000

3           

نکا

320

0

320

4           

ساری

2170

357

1813

5           

قائمشهر

850

75

775

6           

جویبار

80

1

79

7           

سوادکوه

130

0

130

8           

بابل

1140

153

987

9           

بابلسر

350

60

290

10       

فریدونکنار

120

2

118

11       

آمل

860

87

773

12       

محمودآباد

208

0

208

13       

نور

180

27

153

14       

نوشهر

250

0

250

15       

چالوس

650

124

526

16       

تنکابن

340

22

318

17       

رامسر

190

16

174

جمع کل :

9348

1167

8181

 


نظر شما :