پذیرش مقاله دو تن از اساتید

۲۸ آذر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۷۶۴ اخبار شیرپوینت
مقاله دو تن از اساتید مرکز علمی – کاربردی قارچ صدفی تنکابن در اولین همایش ملی گیاهان داروئی و معطر کشور مورد پذیرش قرار گرفت.
پذیرش مقاله دو تن از اساتید

مقاله دو تن از اساتید مرکز علمی – کاربردی قارچ صدفی تنکابن در اولین همایش ملی گیاهان داروئی و معطر کشور مورد پذیرش قرار گرفت.

این همایش 19 آذر ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا برگزار گردید و مقاله دوتن از اساتید به نامهای رضا نعمت الله ثانی و حجت الله کاظمی دوگلسر تحت عنوان "تاثیر سطوح مختلف آب شور ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی زیره سبز" مورد پذیرش قرار گرفت.


نظر شما :