آئین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان علمی – كاربردی

۰۱ فروردین ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۷۹۵ اخبار شیرپوینت
در موارد نقل و انتقال و میهمان شدن متقاضیان دیگر نیازی به مكاتبه و مراجعه به واحد استانی مازندران ندارند
آئین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان علمی – كاربردی

با تفویض اختیارات انجام شده به شورای آموزشی مراكز علمی – كاربردی هرگونه نقل و انتقال و میهمان شدن دانشجویان می تواند با تصمیم گیری مراكز مبدا و مقصد انجام پذیرد.

مریم فلاح كارشناس خدمات آموزشی و دانش آموختگان واحد استانی مازندران با اذعان این مطلب افزود:  با اعمال دستورالعمل جدید در موارد نقل و انتقال و میهمان شدن متقاضیان دیگر نیازی به مكاتبه و مراجعه به واحد استانی مازندران ندارند .

فرم درخواست های میهمان و انتقال از سوی دانشجو به مركز مبدا تا شش هفته قبل از شروع ترم آتی تكمیل و تحویل و رسید دریافت می شود . این درخواست ها در شورای آموزشی مركز مطرح و با رعایت كلیه جوانب تصمیم گیری می گردد.

وی ادامه داد: نقل و انتقال به تهران نیز ممنوع بوده با اینحال در صورت ارائه مستندات مربوط به شرایط خاص موضوع انتقال به تهران در شورای آموزشی مركز قابل بررسی است.

به روسای مراكز علمی - كاربردی پیشنهاد شده است چند نسخه كامل از آئین نامه تكثیر و از طریق كتابخانه در اختیار دانشجویان قرار گیرد. 


نظر شما :