کارگاه اشتغال و کارآفرینی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۸۲۴ اخبار شیرپوینت
در مرکز منابع طبیعی کلارآباد
کارگاه اشتغال و کارآفرینی

این کارگاه صبح روز سه شنبه مورخ 21/02/1389 با حضور نمایندگان اداره کل تعاون استان، رئیس اداره تعاون شهرستان تنکابن و نماینده واحد استانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مازندران و مسئولین مرکز علمی - کاربردی منابع طبیعی کلارآباد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه در خصوص تفاهم نامه سه جانبه میان صندوق مهر امام رضا(ع) وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمی - کاربردی بحث و گفتگو شد. در ادامه در خصوص مراحل تشکیل تعاونی توضیحاتی ارائه گردید و موارد حقوقی تعاونی ها بطور مبسوط تشریح شد. سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و در انتها از شرکت کنندگان آزمون بعمل آمد.

شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور دریافت می کنند.


نظر شما :