پرداخت شهریه تحصیل اعضای شرکتها و اتحادیه­های تعاونی

۱۶ تیر ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۸۴۷ اخبار شیرپوینت
شهریه تحصیل مدیران، بازرسان و كاركنان شركت­ها و اتحادیه­های تعاونی در دانشگاه جامع علمی­کاربردی برای رشته­های مرتبط با تعاون از سوی ادارات كل تعاون استانها پرداخت می گردد.
پرداخت شهریه تحصیل اعضای شرکتها و اتحادیه­های تعاونی

شهریه تحصیل مدیران، بازرسان و كاركنان شركت­ها و اتحادیه­های تعاونی در دانشگاه جامع علمی­کاربردی برای رشته­های مرتبط با تعاون، حسابداری و مدیریت كسب و كار با هدف توانمندسازی بخش تعاون توسط وزارت تعاون پرداخت می شود.

بر اساس طی بخشنامه ای که از سوی معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون شهریه تحصیل مدیران، بازرسان و كاركنان شركت­ها و اتحادیه­های تعاونی در دانشگاه جامع علمی­کاربردی برای رشته­های مرتبط با تعاون از سوی ادارات كل تعاون استانها پرداخت می گردد.


نظر شما :