برنامه بازدیدهای هیات نظارت

۲۹ شهریور ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۸۶۹ اخبار شیرپوینت
هیئت نظارت واحد استانی در روزهای آتی از مرکز علمی ـ کاربردی هاشمی نژاد بازدید خواهد داشت
برنامه بازدیدهای هیات نظارت

هیئت نظارت واحد استانی در روزهای آتی از مراکز علمی ـ کاربردی بازدید فرهنگ و هنر واحد (5) آمل، بهزیستی قائمشهر، جهاددانشگاهی بابل، خانه کارگر قائمشهر، فولادین ذوب آمل و صنعت آب و برق ساری خواهد داشت. هیئت نظارت واحد استانی در هفته گذشته از مراکز علمی ـ کاربردی شهید هاشمی نژاد، سازه های سنگین ساری و کارآموزان چالوس بازدید داشته است.

شایان ذکر است هیئت نظارت واحد استانی در یک ماه گذشته از مراکز، علمی ـ کاربردی هواشناسی، آتش نشانی، استانداری، فرهنگ و هنر واحد 4 بابل و فولادین ذوب آمل بازدید داشته است. همچنین در طول شش ماه اول سال 1389 هیئت نظارت از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید، نظارت و ارزیابی بعمل آورده است.

نظارت و ارزیابی مراکز مجری از وظایف اصلی و مهم واحدهای استانی است. در این راستا هر شش ماه یکبار هیئت نظارت به سرپرستی رئیس واحد استانی و حضور معاونت نظارت و ارزیابی (مهندس شاهانی) و یکی از اساتید مرتبط و سایر کارشناسان واحد از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید و از کیفیت امور آموزشی گزارش تهیه و نسبت به ارزیابی امکانات و فعالیت های مراکز در 6 گروه از شاخص ها اقدام می نماید.

جهت کسب اطلاع  بیشتر از بازدیدهای انجام شده، زمان دقیق تر بازدیدهای آتی و برنامه های در دست اجرا به بخش تقویم زمانی بازدیدها و برنامه های واحد استانی مراجعه نمائید.

 


نظر شما :