مراکز نمونه

۳۰ شهریور ۱۳۸۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۸۷۰ اخبار شیرپوینت
مراکز نمونه پیشنهادی به دانشگاه جامع علمی - کاربردی معرفی شدند
مراکز نمونه

در ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی واحد استانی مراکز نمونه پیشنهادی استان انتخاب و به دانشگاه جامع علمی - کاربردی معرفی شدند.

در همین راستا مراکز علمی – کاربردی آموزش جهاد کشاورزی تنکابن، مهندسی علوم دریایی محمودآباد و صنعت آب و برق به عنوان مراکز نمونه دولتی و مراکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 آمل، فولادین ذوب آمل و سرای کیفیت اندیشان نوآور کیاکلا به مراکز نمونه خصوصی انتخاب شدند.

انتخاب مراکز نمونه در سالجاری طبق دستورالعمل سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی – کاربردی در دو بخش مراکز خصوصی و دولتی با ارزیابی از یک سوم مراکز برتر در هر یک از بخشهای موصوف انجام گردید که نهایتا کلیه نتایج حاصله در کمیته نظارت و ارزیابی واحد استانی مطرح و بررسی شد که مراکز یاد شده به جمیع جهات و شرایط مورد نظر دستورالعمل به عنوان مراکز نمونه حائز رتبه گردیدند.


نظر شما :