بازدیدهای هیات نظارت مازندران

۱۹ آبان ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۹۱۲ اخبار شیرپوینت
هیئت نظارت واحد استانی در روزهای آتی از مراکز علمی ـ کاربردی مهندسی دریایی محمودآباد و فولادین ذوب آمل بازدید خواهد داشت.
بازدیدهای هیات نظارت مازندران

هیئت نظارت واحد استانی در روزهای آتی از مراکز علمی ـ کاربردی مهندسی دریایی محمودآباد و فولادین ذوب آمل بازدید خواهد داشت. 

هیئت مذکور در هفته ی گذشته از مراکز علمی ـ کاربردی، جهاد دانشگاهی و فرهنگ و هنر واحد (4) بابل بازدید داشته است.

شایان ذکر است در طول شش ماه اول سال 1389 هیئت نظارت از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید، نظارت و ارزیابی بعمل آورده است.

نظارت و ارزیابی مراکز مجری از وظایف اصلی و مهم واحدهای استانی است. در این راستا هیئت نظارت به سرپرستی رئیس واحد استانی و حضور معاونت نظارت و ارزیابی (مهندس شاهانی) و یکی از اساتید مرتبط و سایر کارشناسان واحد از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید و از کیفیت امور آموزشی گزارش تهیه و نسبت به ارزیابی امکانات و فعالیت های مراکز در 6 گروه از شاخص ها اقدام می نماید.

جهت کسب اطلاع  بیشتر از بازدیدهای انجام شده، زمان دقیق تر بازدیدهای آتی و برنامه های در دست اجرا به بخش تقویم زمانی بازدیدها و برنامه های واحد استانی مراجعه نمائید.


نظر شما :