مراسم روز دانشجو در مركز علمی - كاربردی بابل

۲۰ آذر ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۹۴۱ اخبار شیرپوینت
مراسم روزدانشجو در مركز علمی - كاربردی بابل برگزار شد
مراسم روز دانشجو در مركز علمی - كاربردی بابل

این همایش با مقاله یكی از دانشجویان در ذكر صفات اخلاقی امام حسین (ع) آغاز شد.

سپس جهانیان رئیس مركز علمی - كاربردی بابل با تعریف مفهوم جدید یادگیری، ضرورت آموزش كارآفرینی ونحوه آموزشهای كارآفرینانه را بیان نمود.

در ادامه قربانی معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی - كاربردی مازندران با تبیین نظام آموزش عالی مهارتی ازپذیرش اولین دوره كارشناسی پودمانی در كشور خبر داد.

این همایش در خاتمه با اجرای تئاتر و اهدای جوایز به دانشجویان برتر پایان پذیرفت


نظر شما :