بازدیدهای هیات نظارت

۲۸ آذر ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۹۴۵ اخبار شیرپوینت
بازدیدهای آتی علمی ـ کاربردی بابل، جهادکشاورزی تنکابن و سکان کیاکلا
بازدیدهای هیات نظارت

هیئت نظارت واحد استانی در روزهای آتی از مراکز علمی ـ کاربردی بابل، جهادکشاورزی تنکابن و سرای کیفیت اندیشان نوآور کیاکلا بازدید خواهد داشت. 

هیئت مذکور در هفته ی گذشته از مراکز علمی ـ کاربردی بهشهر و جامعه اسلامی کارگران بازدید داشته است.

شایان ذکر است در طول شش ماه اول سال 1389 هیئت نظارت از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید، نظارت و ارزیابی بعمل آورده است.

نظارت و ارزیابی مراکز مجری از وظایف اصلی و مهم واحدهای استانی است. در این راستا هیئت نظارت به سرپرستی رئیس واحد استانی و حضور معاونت نظارت و ارزیابی (مهندس شاهانی) و یکی از اساتید مرتبط و سایر کارشناسان واحد از 31 مرکز علمی ـ کاربردی بازدید و از کیفیت امور آموزشی گزارش تهیه و نسبت به ارزیابی امکانات و فعالیت های مراکز در 6 گروه از شاخص ها اقدام می نماید.

جهت کسب اطلاع  بیشتر از بازدیدهای انجام شده، زمان دقیق تر بازدیدهای آتی و برنامه های در دست اجرا به بخش تقویم زمانی بازدیدها و برنامه های واحد استانی مراجعه نمائید.


( ۱ )

نظر شما :