خبر انتصاب

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۰۰۳ اخبار شیرپوینت
رئیس واحد استانی مازندران عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان شد
خبر انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر احمدپور رئیس دانشگاه مازندران و رئیس کمیته آمایش آموزش عالی استان دکتر رضا لحمیان رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مازندران به مدت یکسال به عنوان عضو کمیته مذکور منصوب شد.


نظر شما :