بازدید علمی دانشجویان واحد 1

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۰۰۴ اخبار شیرپوینت
دانشجویان رشته جهانگردی این مرکز از آثار تاریخی گوهر تپه، غار هوتو و چشمه عمارت بهشهر دیدن کردند.
بازدید علمی دانشجویان واحد 1

دانشجویان رشته جهانگردی مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک مازندران از غار هوتو و گوهرتپه و چشمه عمارت بهشهر دیدن کردند.

در این بازدید که در قالب یک اردوی یک روزه برگزار شد، جمعی از دانشجویان رشته جهانگردی مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران  به منظور تبیین و تعمیق مفاهیم مردم شناسی و آثار تاریخی در منطقه بهشهر از گوهر تپه و غار هوتو وچشمه عمارت بهشهر در معیت اساتید مربوطه از این آثار تاریخی دیدن کردند.

این بناهای تاریخی از مستندات بارز در زمینه فکر و اندیشه و شرایط زندگی مردمان گذشته ایران زمین است.که نوع زیست و شرایط زندگی اجتماعی انسانهای دوران ماقبل تاریخ را نشان می دهد.


نظر شما :