ارائه گزارش فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علمی - کاربردی مازندران

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۰۷۷ اخبار شیرپوینت
در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان
ارائه گزارش فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علمی - کاربردی مازندران

گزارشی از فعالیت ها و اقدامات پژوهشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران در سال 90 در کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان ارائه شد.

دکتر لحمیان رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران ضمن ارائه این گزارش در اولین جلسه کارگروه در سال 91، به تبیین آئین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب پانزدهم آذرماه 90 هیئت وزیران نیز پرداخت.

گفتنی است گزارش فعالیتهای دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران در دستور کار جلسه بعدی کارگروه نیز قرار گرفت.


نظر شما :