هم اندیشی و تدوین تک پودمان مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات

۰۹ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۰۵ اخبار شیرپوینت
هم اندیشی و تدوین تک پودمان مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در مرکز فرهنگ و هنر 2 نوشهر بر گزار شد
هم اندیشی و تدوین تک پودمان مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات

هم اندیشی و تدوین تک پودمان مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات

و با حضور همکاران محترم منتخب مراکز علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران،سرای کیفیت اندیشان نوآور ، فذا ، ساخا ، فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر،کارآموزان و قارچ صدفی در روز چهارشنبه مورخ 25/02/1392 در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران برگزار گشت؛ در خصوص اهمیت امتحانات و ویژگی ها و مهارتهای مراقبین امتحانات بحث و تبادل نظر شد.مقرر گشت :

مراقبین و مسئولین برگزاری امتحانات ،دروس روانشناسی، آشنایی با مقررات امتحانات و آئین نامه های انضباطی و مهارتهای ویژه یک مراقب تحت عنوان آموزشی تک پودمان مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات سپری نمایند و پس از اخذ گواهینامه مربوطه از مرکز آموزشهای عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی بتوانند در جلسات امتحانی حضور بهم رسانند.

در همین راستا ، دو کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در روز 30 اردیبهشت ماه به میزبانی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر برای مراکز غرب استان مازندران و اول خرداد ماه به میزبانی مرکز علمی کاربردی شرفدار کلای ساری برای مراکز شرق استان مازندران تشکیل گردد


نظر شما :