برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در غرب استان مازندران

۰۹ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۰۶ اخبار شیرپوینت
کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در روز دوشنبه مورخ 30/02/1392 در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر و با حضور مراقبین و مسئولین محترم مراکز علمی کاربردی از شهرهای آمل تا تنکابن تشکیل شد
برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در غرب استان مازندران

کارگاه آموزشی مهارتهای ویژه مراقبین امتحانات در روز دوشنبه مورخ 30/02/1392 در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر و با حضور مراقبین و مسئولین محترم مراکز علمی کاربردی از شهرهای آمل تا تنکابن تشکیل شد. جناب آقای دکتر احمدی به عنوان مدرس روانشناسی ، جناب آقای مهندس قربانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی ؛ نائب رئیس شورای انضباطی بدوی دانشجویی واحد استانی مازندران ؛جناب آقای حداد به عنوان مسئول برگزاری امتحانات مرکز علمی کاربردی فذا آمل؛ جناب آقای مهندس علی احمدی فر به عنوان کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی و درسی ؛ آقای مهدی فرزانه به عنوان دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویی واحد استانی مازندران در خصوص مقررات امتحانات و آئین نامه های انضباطی مطالبی را ارائه نمودند.

این کارگاه با ارائه نقطه نظرات همکاران محترم مراکز علمی کاربردی ، در ساعت 16 به پایان رسید.


نظر شما :