نشست تخصصی گروه كامپیوتر کارآموزان چالوس

۱۶ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۰۸ اخبار شیرپوینت
جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با حضور رئیس ،معاون و اساتید گروه نرم افزار مركز كارآموزان چالوس جهت ارتقاء كیفیت آموزشی، برگزار گردید
نشست تخصصی گروه كامپیوتر کارآموزان چالوس

 

جهت ارتقاء كیفیت آموزشی و مشكلات موجود هم اندیشی و تبادل نظر با حضور رئیس ،معاون و اساتید گروه نرم افزار مركز كارآموزان چالوس در روز دوشنبه مورخ 17/4/92 برگزار شد. ابتدا رئیس مركز در خصوص اهمیت آموزش و اهداف نظام علمی – كاربردی سخنانی ایراد كردند سپس هر یك از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را بیان كردند و پس از بحث و تبادل نظر جهت پیشبرداهداف تصمیماتی اتخاذ كردند.


نظر شما :