عملکرد واحد استانی دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان مازندران در بیست و یکمین سالگرد تأسیس دانشگاه

۱۷ مهر ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۱۱۲ اخبار شیرپوینت
بیست و یکمین سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مقارن با دستاوردهای مهمی در این دانشگاه در حوزه نظام آموزشی مهارتی کشور بوده است که استان مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیست. دکتر لحمیان رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران با بیان این مطلب گفت: دانشگاه علمی ـ کاربردی تنها متولی نظام آموزشی عالی مهارتی است و با تدوین و استقرار کامل نظام جامع آموزش مهارتی از سال گذشته به دوره های مهارتی تبدیل شده اند.
عملکرد واحد استانی دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان مازندران در بیست و یکمین سالگرد تأسیس دانشگاه

بیست و یکمین سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مقارن با دستاوردهای مهمی در این دانشگاه در حوزه نظام آموزشی مهارتی کشور بوده است که استان مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دکتر لحمیان رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مازندران با بیان این مطلب گفت:

دانشگاه علمی ـ کاربردی تنها متولی نظام آموزشی عالی مهارتی است و با تدوین و استقرار کامل نظام جامع آموزش مهارتی از سال گذشته به دوره های مهارتی تبدیل شده اند.

وی افزود: بیش از 26 هزار دانشجو در 38 مرکز فعال در 14 شهرستان مازندران مشغول به تحصیل هستند و 2200 مدرس در 495 کد رشته مهارتی مشغول به تدریس از 495 کد رشته، 151 کد رشته کارشناسی، 2 کد رشته کارشناسی ارشد و 241 کد رشته کاردانی هستند. رشد جمعیت دانشجویی دانشگاه علمی ـ کاربردی با استقبال بی سابقه ای که در پذیرش اخیر از دوره های علمی ـ کاربردی شده است بیش از 37% بوده است.

رضا لحمیان با تأکید بر اهمیت نظام آموزشی مهارتی در کشور اذعان کرد: تمامی ارکان نظام اسلامی بر توسعه این نظام تأکید دارند. فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون توسعه مهارت های فنی بیانگر اهمیت دانشگاه علمی ـ کاربردی است. ایشان می فرمایند: توسعه مهارت های فنی از طریق توجه به هنرستان های فنی و حرفه ای، آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه های علمی ـ کاربردی ضروری است و کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد. دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بدنبال تربیت این پنجه های کارآمد است.

وی ویژگی های اختصاصی دانشگاه علمی ـ کاربردی را اجرای دوره های مهارتی و آموزش دانشجویان در جوار مراکز صنعتی و خطوط تولید و برگزاری دوره های آموزشی با استاندارد 40 درصد دانش پایه و 60 درصد آموزش علمی در محیط کار برشمرد.

لحمیان با بیان اینکه در استان براساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در پذیرش دانشجو در رشته های مهارتی و توسعه خواهیم داشت، افزود: توسعه رشته ها براساس نیازسنجی ها و از پایین به بالاست. مثلاً با توجه به ظرفیت های استان رشته های جدید در مقاطع کاردانی، کارشناسی و ارشد با حضور مدیران کل مرتبط با این نظام و سایر متخصصین ایجاد شده و دوره جدید براساس تهیه سرفصل دروس، منابع و ... طراحی و به اجرا درخواهد آمد که در این رابطه در شش ماهه نخست امسال 75 تک پودمان مهارتی، 75 دوره کاردانی و کارشناسی و 14 دوره ارشد در دانشگاه
علمی ـ کاربردی مازندران تدوین گردید. همچنین با تعامل دانشگاه علمی ـ کاربردی مازندران با سایر سازمان های استان نظیر صنعت، معدن و تجارت، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، ارشاد اسلامی و همچنین مجمع نمایندگان استان و استانداری سعی بر این است تا با توجه به وظایف سازمان های مربوطه و با توجه به رسالت دانشگاه همکاری های لازم در جهت توسعه استان مازندران صورت پذیرد.

لحمیان در پایان خواستار حمایت همه مسئولین استانی جهت دستیابی به اهداف عالیه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در استان شد. 


نظر شما :