اشتغال به تحصیل بیش از سی هزار دانشجو در مراکز علمی – کاربردی مازندران

۰۵ آبان ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۱۱۴ اخبار شیرپوینت
دکتر لحمیان رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران : بیش از سی هزار نفر در مراکز علمی – کاربردی مازندران مشغول به تحصیل هستند.  
اشتغال به تحصیل بیش از سی هزار دانشجو در مراکز علمی – کاربردی مازندران

بیش از سی هزار نفر در مراکز علمی – کاربردی مازندران مشغول به تحصیل هستند؛ دکتر لحمیان رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران با بیان این مطلب افزود:

ورودیهای جدید در پذیرش اخیر دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی 9637 نفر بوده اند که با افزوده شدن این تعداد به دانشجویان علمی – کاربردی مازندران تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل از مرز سی هزار نفر فراتر رفته است.

وی اذعان کرد: درصد جذب دانشجویان در دوره های مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران 72 درصد بوده که از این حیث مازندران رتبه اول کشور را داراست.


نظر شما :