مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مراکز کارآموزان و فرهنگ و هنر واحد 2 چالوس

۰۶ آبان ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۱۱۶ اخبار شیرپوینت
به مناسبت آغاز سال تحصیلی 93-92 ، مراسم باشكوهی باهمكاری مركز علمی كاربردی فرهنگ وهنر واحد 2 مازندران و مركز علمی كاربردی كارآموزان چالوس در سالن ارشاد نوشهر برگزار شد.
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مراکز کارآموزان و فرهنگ و هنر واحد 2 چالوس

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 93-92 ، مراسم باشكوهی باهمكاری مركز علمی كاربردی فرهنگ وهنر واحد 2 مازندران و مركز علمی كاربردی كارآموزان چالوس در روز سه شنبه  بیست و چهارم مهرماه سال جاری در سالن ارشاد نوشهر برگزار شد.

در این مراسم ضمن تشریح فعالیت ها،  اهداف دانشگاه علمی كاربردی و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان جدید، مسئولین مركز ضمن آموزش سامانه های مورد نیاز دانشجویان به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند.


نظر شما :