دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران

۲۷ آذر ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۱۲۱ اخبار شیرپوینت
دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران مقارن با هفته پژوهش برگزار می گردد.
دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران

این نمایشگاه با معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کارو معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز و اجرای دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران و بخشهایی نظیر کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه مشاغل، بورس ایده ها و اختراعات نخبگان و فن بازارهای تخصصی از بیست و هشتم آذرماه سال جاری به مدت 3 روز در محل ساری، کارخانه گروه صنعتی پیشرانه برگزار می شود.


نظر شما :