بازدید استاندار محترم مازندران جناب آقای دکتر فلاح از دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۰۹ دی ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۱۲۴ اخبار شیرپوینت
 استاندار محترم مازندران جناب آقای دکتر فلاح از دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران بازدید به عمل آورده اند.
بازدید استاندار محترم مازندران جناب آقای دکتر فلاح از دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی

استاندار محترم مازندران جناب آقای دکتر فلاح از دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کار آفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران بازدید به عمل آورده ند.

 

 


نظر شما :