تقدیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران از ریاست دانشگاه علمی-کاربردی جناب آقای دکتر لحمیان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۳۳ اخبار شیرپوینت
تقدیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران از ریاست دانشگاه علمی-کاربردی جناب آقای دکتر لحمیان؛
تقدیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران از ریاست دانشگاه علمی-کاربردی جناب آقای دکتر لحمیان


نظر شما :