شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران:دانشگاه جامع علمی – کاربردی پل بین فضای دانش و فضای کاربرد دانش است

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۵۴ اخبار شیرپوینت
علی شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در مراسم تجلیل از مقام معلم که به همت دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران و در مرکز علمی – کاربردی فنی و حرفه ای شرفداری کلای ساری برگزار شد.
شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران:دانشگاه جامع علمی – کاربردی پل بین فضای دانش و فضای کاربرد دانش است

علی شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در مراسم تجلیل از مقام معلم که به همت دانشگاه جامع علمی – کاربردی مازندران و در مرکز علمی – کاربردی فنی و حرفه ای شرفداری کلای ساری برگزار شد، گفت: دانشگاه جامع علمی – کاربردی به یک واقعیت پاسخ لازم را می دهد و پلی است که می تواند خلاء مهمی را پر کند و این خلاء رابطه بین دانش و کاربردی کردن دانش است.

وی ادامه داد: فضای دانشگاه با فضای حوزه اجرا متفاوت است، چرا که در حوزه اجرا برخورد با واقعیات، امکانات، مقدورات و نحوه ی برنامه ریزی مطرح است و در حوزه دانشگاهها به طور عام دانش و تئوری مطرح است و در دانشگاههای نسل اول و دوم همواره ایجاد ارتباط بین این دو فضا یعنی پر کردن خلاء تعامل میان فضای اجرا و فضای دانش مشکل بزرگی تلقی می شده است.

شادمان افزود: امروزه چه از نظر کیفی کردن فضای مدیریتی و اجرایی نگاه کنیم و چه از نظر شرایط جمعیتی و انبوه جوانانی که نیاز به اشتغال و فراگرفتن دانش اشتغال آفرین نگاه کنیم، نقش اساسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی خودنمایی می کند.


( ۱ )

نظر شما :