جلسه نظارت و ارزیابی واحد استانی مازندران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۶۰ اخبار شیرپوینت
جلسه هماهنگی و پیگیری امور نظارت و ارزیابی  تعدادی از مراکز آموزش علمی ـ کاربردی، پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه جاری در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی  واحد استانی مازندران برگزار شد.
جلسه نظارت و ارزیابی واحد استانی مازندران

 

جلسه هماهنگی و پیگیری امور نظارت و ارزیابی مراکز آموزش علمی ـ کاربردی بابل ، فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران، فرهنگ و هنر واحد 4 بابل ، فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران، پیشرانه ، مهستان سبز شمال تنکابن و جهاد دانشگاهی بابل پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه جاری در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی  واحد استانی مازندران برگزار شد.

در این نشست صمیمی، نقطه نظرات، تهدیدها و فرصت ها و اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته توسط مراکز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

از مصوبات این جلسه انتخاب روسای مراکز آموزش علمی ـ کاربردی به نمایندگی از هر یک از گروههای صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، کشاورزی، جهت حضور در جلسات کمیته نظارت و ارزیابی مازندران به عنوان مدعو به صورت دوره ای بود.


نظر شما :