همایش طرح ارتقا علمی و مهارت های کارآفرینانه اعضا شوراها و دهیاران شهرستان بابلسر با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل برگزار شد

۲۵ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۱۸۰ اخبار شیرپوینت
همایش طرح ارتقا علمی و مهارت های کارافرینیانه اعضا شوراها و دهیاران شهرستان بابلسر با همکاری مرکز اموزش علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل و دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران برگزار گردید
همایش طرح ارتقا علمی و مهارت های کارآفرینانه اعضا شوراها و دهیاران شهرستان بابلسر با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل برگزار شد


حسنعلی آقاجانی رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران با اشاره به اهمیت بحث کارآفرینی ،از کارافرینان به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور یاد کردو اظهار داشت :اگر بخواهیم درآمد و اشتغال پایدار را در سطح روستاها ایجاد کنیم نخستین نکته مورد توجه بحث کارآفرینی است

 

آقاجانی افزود:در روستا پتانسیل و ظرفیت های بی شماری وجود دارد که با استفاده درست از آن می شود به درآمد پایدار دست یافت

در ادامه این همایش خسروی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل با اشاره به برگزاری این همایش اظهار داشت:به دنبال جذب دانشجو نیستیم بلکه هدف ما ایجاد تولید و اشتغال پایدار در سطح روستا است


نظر شما :