جلسه شورای انتصابات روسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۲۳۰ اخبار شیرپوینت
جلسه شورای انتصابات روسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران
جلسه شورای انتصابات  روسای مراکز  دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران

جلسه شورای انتصابات روسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی مازندران در تاریخ17/06/94در واحد استانی برگزار گردید


نظر شما :