بازدید ریاست واحد استانی از مرکز علمی کاربردی بهزیستی قائم شهر

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۲۶۱ اسلایدر اخبار
.
بازدید ریاست واحد استانی از مرکز علمی کاربردی بهزیستی قائم شهر
دکتر آقاجانی و هیئت همراه  دوشنبه 14 دی 1394 از مرکز علمی کاربردی قائمشهر  بازدید نموده و طی جلسه ای با مدیر مرکز به بحث و بررسی در مورد چالشهای مرکز پرداختند.

نظر شما :