بازدید امتحانات نیم سال اول 95-1394

۲۳ دی ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۲۶۴
بازدید امتحانات نیم سال اول 95-1394
بازدید امتحانات نیم سال اول 95-1394

با عنابت به برگزاری امتحانات پایان نیم سال اول 95-1394 طبق تقویم آموزشی مصوب در مراکز علمی-کابردی مازندران توسط تیمی متشکل از حوزه های خدمات آموزشی، نظارت، حراست واحد استانی از روند امتحانات مراکز علمی-کاربردی بازدید به عمل آمد.


نظر شما :