بازدید امتحانات نیم سال اول 95-1394

۲۳ دی ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۲۶۵ اسلایدر اخبار
انجام بازدید از روند امتحانات
بازدید امتحانات نیم سال اول 95-1394

با عنایت به برگزاری امتحانات پایان نیم سال اول 95-1394 طبق تقویم آموزشی مصوب در مراکز علمی-کاربردی مازندران توسط تیمی متشکل از حوزه های خدمات آموزشی، نظارت و ارزیابی و حراست واحد استانی از روند امتحانات بازدید به آمد.


نظر شما :