*اعزام دانشجویان علمی کاربردی استان مازندران به اردوی راهیان نور غرب کشور 95/5/1

۰۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۲۹۴ اسلایدر اخبار
اعزام دانشجویان علمی کاربردی استان مازندران به اردوی راهیان نور غرب کشور 95/5/1
*اعزام دانشجویان علمی کاربردی استان مازندران به اردوی راهیان نور غرب کشور  95/5/1

*اعزام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران به اردوی راهیان نور غرب کشور

در روز جمعه مورخه 95/5/1 کاروانی از دانشجویان دانشگاه جامع علمی - کاربردی مازندران به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

از كرمانشاه تا سنندج و از پاوه تا سرپل  ذهاب، بانه، قصر شیرین، سومار، نفت شهر، مریوان و... مناطقی كه به فرمایش مقام معظم رهبری سرزمین مجاهدتهای خاموش هستند وهركدام ماجرای عجیبی درخود نهفته دارند     .نظر شما :