اى شه طوس که سرچشمه الطاف خدایى*بحر مواج علوم و کرم و لطف و رضایى

۱۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۲۹۸ اسلایدر
اى شه طوس که سرچشمه الطاف خدایى
اى شه طوس که سرچشمه الطاف خدایى*بحر مواج علوم و کرم و لطف و رضایى

اى شه طوس که سرچشمه الطاف خدایى*بحر مواج علوم و کرم و لطف و رضایى


نظر شما :