در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام که قربانی چشم های روشنت باشم بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای! ای خلیل من!

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۳۰۵ اسلایدر
در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام که قربانی چشم های روشنت باشم بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای! ای خلیل من!
در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام که قربانی چشم های روشنت باشم بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای! ای خلیل من!

 


نظر شما :