کشت و کار گیاه دارویی به لیمو توسط مرکز علمی – کاربردی خشرودپی بابل

۰۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۳۲۴ اسلایدر اخبار
کشت و کار گیاه دارویی به لیمو توسط مرکز علمی – کاربردی خشرودپی بابل
کشت و کار گیاه دارویی به لیمو توسط مرکز علمی – کاربردی خشرودپی  بابل

مرکز خشرود پی بابل با مساعدت واحد استانی مازندران توانست به بهره برداری در پروژه کارآفرینانه کاشت به لیمو دست یافته و در امر تجاری سازی آن به موفقیت برسد.نظر شما :