بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۳۶۴ اسلایدر اخبار
بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران
بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران 96/1/28

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران از مراکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی بابلسر و فرهنگ و هنر واحد 3 مازندران بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت آموزشی و شیوه اجرای دوره های آموزشی علمی کاربردی قرار گرفت.


نظر شما :