برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته انتصاب واحد استانی 96/2/18

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۳۷۶ اسلایدر اخبار
برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته انتصاب واحد استانی 96/2/18
برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته انتصاب واحد استانی 96/2/18

دوازدهمین جلسه کمیته انتصاب واحد استانی با حضور رئیس و اعضای کمیته در تاریخ 96/2/18در محل واحد استانی جهت بررسی پرونده چهار رئیس پیشنهادی مراکز علمی – کاربردی استان برگزار گردید و تصمیم گیری شد.


نظر شما :