بازدید دکتر حاتمی معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه از مراکز علمی - کاربردی قارچ صدفی و مهستان سبز تنکابن و فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر

۱۰ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۳۹۰ اسلایدر اخبار
بازدید دکتر حاتمی معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه از مراکز علمی - کاربردی قارچ صدفی و مهستان سبز تنکابن و فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر
بازدید دکتر حاتمی معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه از مراکز علمی - کاربردی قارچ صدفی و مهستان سبز تنکابن و فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر

دکتر حاتمی معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه به اتفاق دکتر جعفری رییس محترم واحد استانی و هیات همراه در تاریخ 7 تیر 1396 از مراکز علمی - کاربردی قارچ صدفی و مهستان سبز تنکابن و فرهنگ و هنر واحد 2 نوشهر بازدید به عمل آوردند.


 

 


نظر شما :