بازدید معاونت محترم پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست محترم واحد استانی، از مرکز فذا و فرهنگ و هنر واحد ۵

۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۴۱۹ اخبار
بازدید معاونت محترم پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی، جناب آقای دکتر بزرگ حداد به همراه جناب آقای دکتر جعفری ،ریاست محترم واحد استانی، از مرکز فذا و فرهنگ و هنر واحد ۵
بازدید معاونت محترم پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست محترم واحد استانی، از مرکز فذا و فرهنگ و هنر واحد ۵

معاونت محترم پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر بزرگ حداد به همراه جناب آقای دکتر جعفری ،ریاست محترم واحد استانی، روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه جاری ازدو مرکز فذا و فرهنگ و هنر واحد ۵ بازدید نمودند.

 


نظر شما :