مراسم تجلیل از مدال آوران چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه علمی کاربردی و سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشور

۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۰۴۲۰ اخبار
مراسم تجلیل از مدال آوران چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه علمی کاربردی و سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشور جناب آقای مسعود آرمات در مجموعه میزبان بابلسر با حضور دکتر بهرامی نسب معاون محترم فرهنگی دانشجویی، دکتر بزرگ حداد معاون محترم پژوهشی و دکتر تجلی مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور توسط واحد استانی مازندران و با کمک مرکز علمی کاربردی بابل برگزار شد. این مراسم با قرائت کلام الله مجید در ساعت ۲۰ روز سه شنبه ۱۴ شهریور شروع شد. سپس آقای دکتر جعفری رئیس محترم واحد استانی مازندران به ارائه گزارشی در خصوص تیم اعزامی به چهارمین المپیاد ورزشی در همدان و نیز وضعیت استان در حوزه فرهنگی بخصوص مسابقات قرآن پرداختند.
مراسم تجلیل از مدال آوران چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه علمی کاربردی و سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشور

      مراسم تجلیل از مدال آوران چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه علمی کاربردی و سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشور جناب آقای  مسعود آرمات در مجموعه میزبان بابلسر با حضور دکتر بهرامی نسب معاون محترم فرهنگی دانشجویی، دکتر بزرگ حداد معاون محترم پژوهشی و دکتر تجلی مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور توسط واحد استانی مازندران و با کمک مرکز علمی کاربردی بابل برگزار شد.

     این مراسم با قرائت کلام الله مجید در ساعت ۲۰ روز سه شنبه ۱۴ شهریور شروع شد. سپس آقای دکتر جعفری رئیس محترم واحد استانی مازندران به ارائه گزارشی در خصوص تیم اعزامی به چهارمین المپیاد ورزشی در همدان و نیز وضعیت استان در حوزه فرهنگی بخصوص مسابقات قرآن پرداختند.

در ادامه دکتر بزرگ حداد معاون محترم پژوهشی ضمن اشاره به جایگاه برتر استان در سطح کشور در زمینه پژوهشی دانشگاه در سالجاری انتظارات ستاد از واحدهای استانی را برشمرد

    سپس دکتر تجلی مدیر کل محترم تربیت بدنی به برگزاری مجدد مسابقات ورزشی از سال گذشته اشاره کرد و همچنین گزارشی از برگزاری چهارمین المپیاد ورزشی دانشگاه در شهر همدان ارائه نمود.

    پس از ایشان دکتر بهرامی نسب معاون محترم فرهنگی دانشجویی به بررسی و تبیین نقش سازنده ورزش در شادابی و نشاط جامعه دانشجویی پرداخت و با بیان اینکه رسیدگی به این حوزه از اولویتهای دانشگاه است از تلاش واحد استانی در بحث ورزش تقدیر و تشکر نمود. درنهایت مراسم با اهدای جوایز و لوح تقدیر به آقای آرمات و سایر ورزشکاران مدال آور خاتمه یافت.


( ۱ )

نظر شما :