برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه انتصاب روسای مراکز علمی – کاربردی

۱۶ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۷ کد : ۳۷۵۵۷ اخبار
برگزاری پانزدهمین جلسه کارگروه انتصاب روسای مراکز علمی – کاربردی

پانزدهمین جلسه کارگروه انتصاب روسای مراکز علمی کاربردی در تاریخ 96/10/13 جهت بررسی شرایط و وضعیت روسای  پیشنهادی از طرف مراکز علمی کاربردی با حضور اعضا و مدعوین برگزار گردید.


( ۱ )

نظر شما :