کارگاه آموزشی گسترش در استان مازندران ۲۹ فروردین ۹۷ - آمل

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۵ کد : ۳۸۵۳۹ اخبار
کارگاه آموزشی گسترش در استان مازندران ۲۹ فروردین ۹۷ - آمل
کارگاه آموزشی گسترش در استان مازندران ۲۹ فروردین ۹۷ - آمل

این کارگاه با خیر مقدم و ارائه گزارش آخرین وضعیت آموزشهای علمی کاربردی مازندران توسط دکتر ناصر جعفری رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران آغاز شد.
دکتر علی معصومیان مدیرکل دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی با تبیین مسیر درخواست دوره، به انجام نیازسنجی دقیق و مدیریت درخواست رشته ها توسط مراکز تاکید کردند.
در این کارگاه روسای مراکز علمی کاربردی غیردولتی مازندران به شکل حضوری و همچنین روسا و همکاران واحدهای استانی به شکل ویدیو کنفرانس، حضور داشتند.
در ادامه دکتر معصومیان به سوالات مطروحه پاسخ دادند و اظهار امیداوری کردند که با توجه به تثبیت جایگاه آموزش های علمی کاربردی در جامعه، مراکز در پذیرش مهر ۹۷ عملکرد مثبتی را در جذب ورودی های جدید داشته باشند.

 


نظر شما :