دانشگاه جامع علمی - کاربردی دانشجوی نمونه سال ۹۷ را از بین دانشجویان دوره های ترمی و پودمانی دانشگاه انتخاب و معرفی می نماید.

آغاز فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال ۹۷

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳ کد : ۳۸۹۰۰ اخبار شیرپوینت اسلایدر اخبار
دستورالعمل انتخاب دانشجویان نمونه سال ۹۷ از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین و ابلاغ شد و بر اساس آن دانشجویان نمونه علمی – کاربردی در سال ۹۷ انتخاب و از آنان تجلیل بعمل می آید.
آغاز فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال ۹۷

دستورالعمل انتخاب دانشجویان نمونه سال 97 از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین و ابلاغ شد و بر اساس آن  دانشجویان نمونه علمی – کاربردی در سال 97 انتخاب و از آنان تجلیل بعمل می آید.

انتخاب و تجلیل از دانشجویان نمونه به منظور ایجاد رقابت سالم و تظاط علم، کشف استعدادها و تعمیق انگیزه پژوهش، تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزشهای والای انسانی و اسلامی می باشد.

داتنشجویان نمونه از بین افرادی که در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری، نوآوری، فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی و ایثارگری و شئونات دانشجویی سرآمد باشند، انتخاب می شوند.

لینک فراخوان شرکت در فرآیند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 97