آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارشناسی ناپیوسته مهر ۹۶دفترچه های پذیرش
کاردانی مهر ۹۶دفترچه های پذیرش
کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۵دفترچه های پذیرش
کاردانی بهمن ۹۵دفترچه های پذیرش
کارشناسی ناپیوسته مهر۹۵دفترچه های پذیرش
کاردانی مهر ۹۵دفترچه های پذیرش
کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۴دفترچه های پذیرش
کاردانی بهمن ۹۴دفترچه های پذیرش
کارشناسی ناپیوسته مهر۹۴دفترچه های پذیرش
کاردانی مهر ۹۴دفترچه های پذیرش
مجموعه قوانین مقررات آموزشیخدمات آموزشی
آیین نامه امتحاناتخدمات آموزشی
فرآیند ترجمهدانش آموختگان
فرم استشهاد مفقود شدن مدرک تحصیلیدانش آموختگان
آیین نامه شورای تعامل دانشگاه جامع علمی کاربردیفرهنگی
آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگیفرهنگی
توانمندیهای مشترکخدمات آموزشی
آیین نامه نقل و انتقالاتخدمات آموزشی
آئین نامه مربوط به اخذ درس کارورزیخدمات آموزشی
کاربرگ های آموزشیخدمات آموزشی