آرشیو اخبار

اعتكاف مازندران

اعتكاف مازندران

پیش بینی می شود امسال بالغ بر 300 نفر دانشجوی علمی - كاربردی در مراسم اعتكاف در استان مازندران شركت نمایند.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی روسای مراكز علمی – كاربردی و دبیران انجمن های علمی مازندران

جلسه هم اندیشی روسای مراكز علمی – كاربردی و دبیران انجمن های علمی مازندران

جلسه هم اندیشی رؤسای مراکز علمی ـ کاربردی غرب استان مازندران و دبیران انجمن های علمی ـ دانشجویی این مراکز با حضور رئیس واحد استانی در مرکز علمی ـ کاربردی کارآموزان برگزار شد.

ادامه مطلب