آرشیو اخبار

نشست مطبوعاتی مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با اصحاب رسانه

نشست مطبوعاتی مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با اصحاب رسانه

نشست مطبوعاتی مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با اصحاب رسانه :روزنامه بشیر،وارش،اخبار مازندران ،کارون ،ماهنامه  ماهان شمال،دیار سبز،سایت کمال نیوز،شمال نیوز،ایسنا

ادامه مطلب