آرشیو اخبار

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی: كارآفرینی ومهارت آموزی ازمهمترین عوامل ارتقا نظام آموزشی و اداری است

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی: كارآفرینی ومهارت آموزی ازمهمترین عوامل ارتقا نظام آموزشی و اداری است

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاكیدات و اعتقادات دینی بر لزوم افزایش مهارت ومهارت آموزی ، گفت : كارآفرینی و مهارت آموزی از مهمترین عوامل ارتقا نظام های آموزشی ، اداری و اقتصادی كشور است.

ادامه مطلب