آرشیو اخبار

دیدار دانشجویان و مسئولین

دیدار دانشجویان و مسئولین

دیدار دانشجویان رشته بازاریابی و بهره وری صنوف مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جامعه اسلامی کارگران با رئیس مجتمع امور صنفی و عضو شورای شهرساری

ادامه مطلب
مسابقه اذان

مسابقه اذان

چهارمین دوره مسابقه اذان توسط مرکز علمی - کاربردی خانه کارگر قائمشهر برگزار شد

ادامه مطلب
موفقیت یکی از اساتید

موفقیت یکی از اساتید

یکی از اساتید مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران در مسابقات هنرهای رزمی قهرمانی آسیا 2010 مقام اول را کسب کرد.

ادامه مطلب
موفقیت یکی از همکاران

موفقیت یکی از همکاران

اسداله نوایی مدیر آموزش و پژوهش مرکز علمی – کاربردی خدمات ایمنی و آتش نشانی آمل در جشنواره شهید رجایی به عنوان کارمند نمونه سازمان آتش نشانی آمل انتخاب شد.

ادامه مطلب